Referenties

Op deze pagina laat Bakker Finance Services haar opdrachtgevers aan het woord.

Na afloop van de opdrachten wordt opdrachtgevers gevraagd naar hun ervaringen bij de kwaliteit van de dienstverlening, de resultaten die gezamenlijk gerealiseerd zijn en specifieke punten die tijdens de samenwerking zijn opgevallen. Uiteraard vindt plaatsing van de uitkomsten daarvan pas plaats na zorgvuldige afstemming met en uitdrukkelijk akkoord van de opdrachtgevers.

Ook op deze manier zorgen we voor transparantie en open communicatie.